Moja izolacija: foto blog iz doba Asepsola

Samo je fotografija uspela da podeli ljudski život na niz trenutaka, od kojih svaki ima vrednost čitavog postojanja.

Read More