tim

Tamara Popović

Tamara Popović

Osnivač
Igor Preradović

Igor Preradović

Generalni direktor
Milana Kozomara

Milana Kozomara

Pravni savetnik
Jelena Ljubičić

Jelena Ljubičić

Finansijski savetnik
Luka Jakovljević

Luka Jakovljević

Sistem administrator
Vesna Kušlić

Vesna Kušlić

HR
Danijel Apro

Danijel Apro

Supervizor
Dušan Pujić

Dušan Pujić

Supervizor
Jovica Zarupski

Jovica Zarupski

Moderator fotografija
Milica Stanković

Milica Stanković

Moderator fotografija
Aleksa Sebić

Aleksa Sebić

Moderator fotografija
Maja Panić

Maja Panić

Moderator fotografija
Igor Georgiev

Igor Georgiev

Moderator videa i fotografija
Roman Kozomara

Roman Kozomara

Moderator fotografija
Ivana Dakić

Ivana Dakić

Moderator fotografija
Aleksandar Domazet

Aleksandar Domazet

Moderator videa i fotografija
Lidija Mandač

Lidija Mandač

Moderator fotografija
Marko Dubovac

Marko Dubovac

Moderator fotografija
Bojana Janić

Bojana Janić

Moderator fotografija
Marija Šmit

Marija Šmit

Moderator fotografija
Dušan Pejčić

Dušan Pejčić

Moderator fotografija
Mojca Đujić

Mojca Đujić

Moderator fotografija
Stanislav Beti

Stanislav Beti

Moderator videa i fotografija
Sandra Bu

Sandra Bu

Moderator videa
Siniša Banda

Siniša Banda

Moderator videa
Maja Kačar

Maja Kačar

Moderator fotografija
Dragana Pribišev

Dragana Pribišev

Moderator fotografija
Biljana Milojević Ubavin

Biljana Milojević Ubavin

Moderator fotografija
Sandra Crnić

Sandra Crnić

Moderator fotografija
Savo Bjelica

Savo Bjelica

Moderator videa
Nataša Žigić

Nataša Žigić

Moderator fotografija
Nikola Malogajski

Nikola Malogajski

Moderator videa i fotografija
Biljana Ćurić

Biljana Ćurić

Moderator fotografija
Ivan Kurunci

Ivan Kurunci

Moderator fotografija
Milana Fot

Milana Fot

Moderator fotografija
Slađana Dobrić

Slađana Dobrić

Moderator fotografija
Nemanja Raičević & Marija Bukurov

Nemanja Raičević & Marija Bukurov

Moderatori videa i fotografija
Branislav Kozarov

Branislav Kozarov

Moderator fotografija
Snežana Andrić

Snežana Andrić

Moderator fotografija
Branislava Knežević

Branislava Knežević

Moderator fotografija
Vesna Stanojević

Vesna Stanojević

Moderator fotografija
Kristina Kuzmanović

Kristina Kuzmanović

Moderator fotografija
Slobodan Novaković

Slobodan Novaković

Moderator fotografija